PSIKOLOJIK TESTLER

GeliSim Testleri

AGTE

Ölçtüğü Nitelik: Genel gelişimi, dil bilişsel, kaba motor, ince motor ve özbakım-sosyal beceriler alt alanlarını ölçer.

Ölçek Tipi: Yapılandırılmış Tarama Testi

Uygulanan Yaş Aralığı: 0-6 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Ortalama 25-35 dakika zaman sınırlaması olmayan bu test için gereken süredir.

Materyaller: AGTE temel el kitapçığı, kayıt formu, elde ettiğimiz sonuçları görebilmek için kullanacağımız profil kağıtları ve kalem.

Ek olarak: Düğmeli bir yelek, renkli ve farklı uzunlukta kalemler, oyun hamuru, makas, büyük kavramını ölçmek için aynı tipte farklı büyüklükte 2 nesne.

 

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi

Ölçtüğü Nitelik: İlkokula hazırlık, dildeki başarı ve becerileri, kas koordinasyonunu, hareket kabiliyetlerini, yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi, sayı ve eşleştirme bilgisini ve grup etkinliklerine katılım gibi okul olgunluğu göstergelerini ölçer.

Ölçek Tipi: Performans Testi

Bireysel ve Grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Ortalama 24 dakikadır.

Materyaller: Soru ve kayıt formları, kopya edeceği resimler.

 

Peabody Resim Kelime Eşleşme Testi

Ölçtüğü Nitelik: Alıcı Dil Yaşı

Ölçek Tipi: Performans Testi

Bireysel ve Grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 2-11 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Ortalama 15-20 dk zaman sınırlaması olmayan bu test için gereken süredir.

Materyaller: 100 adet numaralı test kartı, 3 örnek kartı ve test kayıt formu

 

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Ölçtüğü Nitelik: Görsel Algı ve Görsel Bellek

Ölçek Tipi: Performans Testi

Bireysel ve Grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 1-7 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Kayıt formları ve 7 kart; kalem ve boş kağıt.

Dikkat ve AlgI Testleri

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Ölçek Tipi: Performans Testi

Grup olarak uygulamaya müsaittir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 5,6 ay  ile 10,11 ay arası çocuklar!

Materyaller: 9 kart, 1 ya da 2 boş kağıt, kurşun kalem, silgi.

 

BENTON Görsel Bellek Testi

Ölçtüğü Nitelik: Görsel–Mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir.

Ölçek Tipi: Performans testidir.

Bireysel olarak uygulanır!

Uygulanan Yaş Aralığı: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir!

Uygulama Süresi: 5 dakikadır.

Materyaller: Testin 2 formu bulunmaktadır:  Çizimli (desen) Benton, bu formun C, D ve E formları vardır. Göstermeli (seçme ) Benton, bu formun F ve G formları vardır.

 

D2 Dikkat Testi

Ölçtüğü Nitelik:  Bireyin dikkat seviyesi, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını ve seçici dikkat seviyesini ölçer.

Ölçek Tipi: Performans testi

Bireysel ya da grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 9-60 Yaş Aralığı!

Uygulama Süresi: En fazla 8 dakika

Materyaller: uygulama formu ve norm tablosu

 

BURDON Dikkat Testi

Ölçtüğü Nitelik: Çocuğun, dikkat gücünü ölçer.

Ölçek Tipi: Dikkat testidir.

Bireysel ya da grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 10-20 Yaş Aralığı!

Uygulama Süresi: Her bölüm için ortaokula “3” lisede “2” dakika süre verilir.

Materyaller: Test ve Kurşun Kalem

 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Öğrenme Güçlüğü gösteren çocuklar

Uygulanan Yaş Aralığı: 4 yaş 0 ay ile 7 yaş 11 ay arası çocuklar!

Bireysel ve Grup halinde uygulanabilir!

Materyaller: 35 sayfalık test kitapçığı, 11 örnek kart, 4 renk kalem( kırmızı, mavi, kahverengi, yeşil), silgisiz kurşun kalem.

 

Frankfurter Yönerge

Ölçtüğü Nitelik: Dikkat

Ölçek Tipi: Performans Testi.

Bireysel uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 60-72 ay arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Toplam 90 saniye.

Materyaller: Kayıt formu, fosforlu kalem, kronometre

Zeka Testleri

Cattell 2A

Ölçtüğü Nitelik: Zeka

Ölçek Tipi: Zeka-Performans Testi

Bireysel ya da grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 7,6 – 14,0 Yaş Aralığı!

Uygulama Süresi: 25 Dakika. Her alt testin süresi farklıdır.

Materyaller: Eş Değer 2 Form (A ve B)

 

Good-Enough-HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Ölçtüğü Nitelik: Dikkat

Ölçek Tipi: Zekâ Testi.

Bireysel ya da Grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 5-12 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Boş bir kağıt ve kurşun kalem. (Aile çizimi için isteniyorsa renkli kalem kullanılabilir)

 

Porteus Labirentleri Testi

Ölçtüğü Nitelik: Zeka/Planlama Yeteneği

Ölçek Tipi: Performans Testi

Bireysel olarak uygulanır!

Uygulanan Yaş Aralığı: 7 yaş 7 ay-14 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: 12 kart.

 

Kent EGY

Ölçtüğü Nitelik: Zekâ Asıl amaç patolojiyi saptamaktır.

Ölçek Tipi: Objektif Testtir. Bilgiye ve dile dayanır.

Uygulanan Yaş Aralığı: 6-14 yaş arası çocuklar!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

 

Zihni Olgunluk Testi

Ölçtüğü Nitelik: Yeteneği ölçmek üzere yedi alt testten oluşan bir grup testidir.

Ölçek Tipi: Yetenek testidir.

Grup testidir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Zeka yaşı olarak en düşük 4 yaş, en yüksek de 14!

Uygulama Süresi: Süreli bir testtir.

Materyaller: Yönergelerin Yazdığı Test ve Kalem

BaSarI Testleri

Öğrenme Bozukluğu  Belirti Tarama Testi

Ölçtüğü Nitelik: Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır.

Ölçek Tipi: Başarı Testi

Okul Psikolojik Danışmanı ile işbirliği içinde aileden alınan bilgilere de dayanılarak Sınıf Öğretmeni ile Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından doldurulur!

Uygulanan Yaş Aralığı: İlköğretim ve Ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Tarama Listesi

 

Sınav Kaygısı Ölçeği

Ölçtüğü Nitelik: Öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini ölçer.

Ölçek Tipi: Kaygı

Bireysel uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Lise 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine uygulanabilir!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Sınav Kaygısı Ölçeği formu

Yetenek ve Ilgi Testleri

KUDER Mesleki Eğilim Envanteri

Ölçtüğü Nitelik: Bireyin seçebileceği meslekleri belirlemektir.

Ölçek Tipi: İlgi Envanteri

30-40 kişiye uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Lise öğrencileri!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanterdir.

 

Holland Meslek Tercih Envanteri

Ölçtüğü Nitelik: Çocuklarda meslek seçimlerinde hangi meslek türüne ilgisi olduğunu, hangi meslek türünde eli yatkın olduğunu ölçer.

Ölçek Tipi: Yetenek ve İlgi Testi

Bireysel uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Lise 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine uygulanabilir!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Anket

 

Kendini Değerlendirme Envanteri

Ölçtüğü Nitelik: Bireyin kendi ilgileri, yetenekleri ve değerleri

Ölçek Tipi: Yetenek ve İlgi Testi

Bireysel ya da grup halinde uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Genellikle yüksek öğretim programlarına hazırlanan gençlere uygulanmaktadır!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: 230 sorudan oluşan envanter

KISILIK TESTLERI

Hacettepe Kişilik Envanteri

Ölçtüğü Nitelik: Bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.

Ölçek Tipi: Kişilik Testi

Bireysel uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: 14 yaş ve üstü herkese uygulanabilmektedir!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Soru formu ve Cevap kağıdı

Ek Olarak: Hacettepe Kişilik Envanteri ampirik yaklaşımla, bir test geliştirme süreci içinde, maddeleri “dış ölçütlere” göre seçilerek ve anahtarı ülkemiz koşullarında, psikometrik ve istatistiksel yöntemlere göre geliştirilen ilk envanterdir.

 Envanterler

RATHUS Atılganlık Ölçeği

Ölçtüğü Nitelik: Kişilerin atılganlık düzeyleri

Ölçek Tipi: Kendini değerlendirme ölçeği

Grup olarak da uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Ergen ve Yetişkinlere uygulanır!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Soru formu (Cevaplar soru formu üzerinde işaretlenir).

OLCEKLER

ROTTER İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği

Ölçtüğü Nitelik: Bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik-dışsallık boyutu üzerindeki konumunu, pekiştiricilerin bireyin kendi içindeki ya da dışındaki güçlerin kontrolünde olduğuna dair sahip olduğu genel beklenti ya da inancını ölçmek.

Ölçek Tipi: Kendini değerlendirme ölçeği

Grup olarak da uygulanabilir!

Uygulanan Yaş Aralığı: Üniversite Öğrencileri ile Tüm Bireyler!

Uygulama Süresi: Belirli bir zaman sınırlaması yoktur.

Materyaller: Soru formu (Cevaplar soru formu üzerinde işaretlenir).