KARIYER DANISMANLIGI

            "Bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına , kariyer kararları verme ve planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel ve gruplarla sürdürülen danışma sürecidir." 

Amerikan Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği(NCDA)

           

            Kariyer danışmanlığı hem öğrencilere hem de hali hazırda çalışma faaliyetlerini yürüten bireylere verilebilecek bir danışmanlıktır. Kariyer danışmanının buradaki rolü, bireyin gelecek planlamasını yapmasında ona rehberlik yaparak bireyin düşünemediği perspektiflerden konuya odaklanmasını sağlayarak ona doğru, ulaşılabilir hedefler koymak konusunda yardımcı olmaktır.

Kariyer danışmanlığının alanına giren konu başlıkları ise şöyledir;

 • Kariyer hedefleri belirleme

 • Yetenek ve ilgi alanlarını fark ettirme

 • Dinleme becerilerini geliştirme

 • Not tutma alışkanlığı kazandırma

 • İletişim becerileri ve sosyal ilişkileri güçlendirme

 • Meslek tercihi

 • Bölüm tercihi

 • Lise tercihi

 • Sınav kaygısı

 • Öğrenme yöntemlerini geliştirme

 • Gelecek kaygılarını azaltma

 • Çalışma programı belirleme